stacks_image_2621B0E2-C92C-47E8-9EC7-6441AF586B82
På plassen finnes det et sanitæranlegg med toaletter og dusjer. I tillegg finnes det et mindre anlegg med toaletter.

Det finnes også en kiosk med enkelt utvalg, her kan du også kjøpe poletter til dusjanlegget

Skule du mangle noe , så husk at det både er bensinstasjon og butikk i Tyristrand sentrum.

Velkommen!